Уважаеми клиенти,
Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия /съкратено по-нататък “ОУ”/. Те са общодостъпни на сайта, намират се на видно място и се предоставят свободно и без ограничения на потребителите – наши клиенти, по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане, вкл. и на хартиен носител. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.
С поставянето на съответната отметка на сайта потребителят се съгласяват, че са съгласни с настоящите ОУ и че търговецът му е предоставил информацията по чл. 4 и чл. 47 от ЗЗП, съгласно чл. 5 и чл. 48 от ЗЗП, като е осигурил възможност на Потребителя настоящите ОУ да бъдат съхранени от него на траен носител и/или в цифров вид, включително на собствен компютър.
Настоящите Общи условия са изготвени и приети на основание и в съответствие с разпоредбите и изискванията на Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за защита на потребителите/ ЗЗП/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000 г. и действащите подзаконови нормативни актове в Република България.
По препоръка на Комисия за защита на потребителите, считано от 15.02.2018 г. са в сила промени в раздели Цени, Отказ от сключен договор от разстояние и Други на Общите условия.
Настоящите общи условия регламентират отношенията между ДЗЗД “ ЧИБО” и лицата ползващи сайта и онлайн магазина.
– Регистрация
Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна.
При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт.
В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.
– Съгласие
С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
Условия за поръчка на стоки.
– Поръчка
Доставката на стоки от онлайн магазина става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на ДЗЗД ЧИБО получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.
– Потвърждение и изпълнение на поръчки
Операторът на онлайн магазина задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. ДЗЗД ЧИБО си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока.
– Операторът на онлайн магазина е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.
– Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става в първия работен ден.
– Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор.
– Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.
– Срок и цена на доставка
Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина, е в зависимост от населеното място. Цената на доставка в рамките на Република България е 5.95лв. за поръчки на стойност под 89 лв. за изброените в условия на доставка селища на територията на България. Безплатна доставка за всички поръчки на стойност над 89 лв. независимо от населеното място на територията на България. Цената на доставката се калкулира в стойността на фактурата към клиента.
В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на онлайн магазина е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка. Условия и начини на плащане
.Условия и начини на плащане
– наложен платеж
При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума по фактура при доставка на стоките на куриера
ВАЖНО: Всички пратки са застраховани. За да важи застраховката, пратката трябва да бъде отворена пред куриера, в противен случай застраховката отпада. ДЗЗД ЧИБО не носи отговорност за пратки, които не са отворени пред куриера.
Доставка на стока
Клиентът получава стоката от служител на куриерска компания, с която онлайн магазина е сключил договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура, и се подписва на копието на товарителницата, с което се удостоверява получаването на стоката. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока и фактурата преди да подпише товарителницата и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.
Права и отговорности на странитеМатериалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на www.gsmshoping.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така www.gsmshoping.com не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. www.gsmshoping.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като онлайн магазина не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.
Ограничение на отговорносттаwww.gsmshoping.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо онлайн магазина за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него, от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.
Информация от потребителитеwww.gsmshoping.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите доwww.gsmshoping.com с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. www.gsmshoping.com използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти. С регистрирането си в сайта, клиента дава съгласието си да получава информационни бюлетини от www.gsmshoping.com . Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или разпространяваме по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.
Промяна на цени на стокиwww.gsmshoping.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, онлайн магазина има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
Отказ от стокатаВие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
При връщане на продукта, към него трябва да е приложена товарителницата от куриера и/или отпечатано системното съобщение за потвърждаване на поръчката.
Ако състоянието, в което ни връщате продукта не отговаря на посочените условия, Онлайн магазина си запазва правото да Ви го върне обратно, като разходите за доставка ще са за ваша сметка, а сумата, с която сте го закупили, става невъзстановима.
Сумата за възстановяване за закупената стока се превежда на посочена от вас банкова сметка, след приемане на пратката от наша страна и след като се уверим в нейната цялост и оригинален търговски вид.
Ако искате да се възползвате от възможността да върнете дадена стока, моля първо да ни уведомите, като ни изпратите съобщение с номера на вашата поръчка и причината за връщане.
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.
– Доставка:
– Плащане:
– Връщане и рекламации:
Доставката на всички продукти се извършва чрез куриерска фирма ЕКОНТ.
Цената за доставка е 5.95 лв. за цялата страна.
Плащането се осъществява с наложен платеж при получаване на стоката от куриера.
Рекламации се приемат в 14 дневен срок след покупката.
При рекламация клиента връща стоката в оригиналната си опаковка и не нарушен търговски вид.
Връщането на стоката се осъществява чрез куриерска фирма ЕКОНТ , като клиента заплаща всички разходи по транспорта.
Отказ на поръчка:
Клиента има право да се откаже от подадената заявка за поръчка в рамките на 24 часа от датата на подаването и, като уведоми за това действие по Email или служебните телефони.
Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Ако потребителят се откаже в указания срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя.
Връщането трябва да бъде направено в рамките на 14 календарни дни считано от датата на доставката, съгласно условията на чл.55 от ЗЗП (Закон за защита на потребителите).
Обърнете внимание, че продуктът може да бъде върнат единственно в оригиналната му опаковка
Ние приемаме само продукти:
– които никога не са използвани
– които нямат следи от употреба
– които са неповредени и не са променени по някакъв начин
Моля, не повреждайте оригиналната опаковка и етикети на продукта.
Освен това ние сме съгласни да покрием транспортните разходи, само ако:
– получената стока явно не съответства на заявената в поръчката
– грешката е настъпила в резултат на наша вина
– продуктът е бил повреден или някаква част от поръчката липсва.
Във всеки друг случай, транспортните разходи са за сметка на клиента.
Възстановяването на сумата става по банков път в срок от 7 работни дни от получаването на стоката.
Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача!
Права и задължения на Клиента
Клиентът е длъжен да посочи валиден телефон, Email адрес както и адрес за доставка. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, Email адрес за кореспонденция и телефон за връзка.
ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някои от следните причини:1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок и ще ви уведомим за срока, в който ще можем да Ви доставим поръчаната стока.2. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка;3. Липса на телефон за контакт с потребителя;4. Липса на e-mail за контакт с потребителя;5. На посочения адрес не е имало лице, което да приеме доставката;При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи допълнителни разноски по последващо изпращане на пратката ще бъдат за Ваша сметка.
ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ Личните данни, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Онлайн магазина гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Aksesoari.net заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя.
ПОРЪЧКА Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас телефон ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон.
ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са крайни и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.
– Онлайн поръчки може да направите по всяко удобно за вас време
– Поръчки по телефона: Понеделник – Петък – 10.00 – 18.00 часа